Aktualizace desatera FAČR!!!!

12.05.2020 12:33
Dobrý den,
 
11.5.2020 přistupuje vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti s COVID-19 pandemií. Níže aktualizované FAČR desatero chování na hřišti.
Oproti minulému týdnu nemusíme dodržovat desetičlenné skupiny. Distanc 2m je pouze mezi hráčem a okolím (např. diváky). Trénujeme kontaktně samozřejmě, bez distancu.  
Prosím dodržujte striktně veškerá nařízení a doporučení v desateru. Zdraví Vás i dětí je na prvním místě.
 
 
1) Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2) Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání:přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do ISnejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR  
3) Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
4) Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
5) Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6) Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7) Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 
8) Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9) Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 
10) Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.
 
 
 
S pozdravem
Mgr. Vladimír Zeman, Hony Pikner
SK Sparta Kolín, z.s.