Příspěvky leden-červenec 2020 !!!

22.04.2020 16:02

Vážení rodiče,

 

vzhledem k situaci způsobené nemocí covid19 a následných opatření,

které znemožňují vykonávat sportovní činnost, upravujeme platbu

jarních členských příspěvků. Jarní sezóna  byla předčasně ukončena

12. března, bereme v úvahu i možné finanční problémy v této nelehké

době. Výše příspěvku byla stanovena pro všechny věkové kategorie

pro všechny hráče klubu na 500,- Kč (sourozenec Kč 100,-)

Platbu proveďte prosím nejpozději do 15. května 2020 převodem na

nový příspěvkový účet SK Sparta Kolín.

 

číslo účtu: 123-1525450287/0100

variabilní symbol: 012020

specifický symbol: číslo věkové kategorie (pouze číslo!)

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče!!!

 

Děkujeme  Mgr. Vladimír Zeman - dotazy 724 125 375.