U9: nová sada dresů!!!

07.07.2015 07:58

Nové dresy pro FK Kolín- přípravky r. 2006 (od srpna U10). Velké díky patří společnosti ENERGIE AG - MTH Kolín, která naše mladé fotbalisty podpořila sponzorským darem a to novými dresy. Děkujeme tímto výše uvedené společnosti, jmenovitě p. Hladíkovi a pí. Švandové.