Zpátky ke kořenům!!!!

19.06.2020 15:52

 

Pro Kolín nejen že skončila poslední sezona, ale také jedna velká etapa pod názvem „FK Kolín“. Etapa, která psala krásné příběhy v podobě postupů přes ČFL až do druhé ligy, ale i naopak stinné stránky, kdy si klub sáhl na dno svých možností a musel se prát za příznivější budoucnost. Nyní je tato doba u konce a nově poneseme název z dob úplných začátků – SK Sparta Kolín. Je to návrat zpět ke kořenům, k tradici, kterou má kolínská kopaná pěkně dlouhou.

 

 

Během 108 let, tedy po dobu působení na fotbalové scéně, vystřídal náš klub hned několik názvů. Poprvé „Sparta“ v názvu zanikla v roce 1948 z politických důvodů. V socialistických časech byly postupně evidovány názvy ZSJ (závodní sportovní jednotka) Ramo, později ZSJ Koramo Kolín a od roku 1951 jsme se stali součástí tělovýchovné jednoty Jiskra Kolín. V roce 1972 se Jiskra oficiálně sloučila s Tatrou Kolín a obě tělovýchovné jednoty hodlaly přijmout název Spojené závody Kolín. V listopadu roku 1990 byla svolána mimořádná valná hromada, na které bylo odhlasováno osamostatnění se od TJ Jiskra Kolín a došlo k rozhodnutí vrátit se k původnímu historickému názvu SK Sparta Kolín. V roce 1995 byla založena společnost FK Sparta Kolín, s.r.o., která se stala nástupcem SK Sparta Kolín. V roce 1996 vstoupil do klubu silný ekonomický subjekt Koramo Kolín, a.s. a opět došlo ke změně názvu, tentokrát na FK MOGUL Kolín. Pod touto hlavičkou jsme v roce 2001 historicky poprvé postoupili do druhé nejvyšší ligy! Do konce kalendářního roku jsme byli povinni založit akciovou společnost a z tohoto důvodu jsme změnili název na FK Kolín, a.s. Rokem 2020 je FK Kolín ale již minulostí a pouhou vzpomínkou. Od 1. 7. 2020 budeme evidováni jako SK Sparta Kolín, z.s.

„Od 1. 7. 2020 budeme opět SK Sparta Kolín. Doufám, že tato informace nepotěší jen skalní fanoušky, kteří si název SK Sparta Kolín pamatují, nebo pod ním ještě dokonce hrávali, ale i současné příznivce našeho klubu. Naše mládež pod tímto názvem hraje již druhou sezónu a nyní od 1. 7. 2020 se tak oficiálně přejmenuje celý klub. K tomuto názvu se vracíme s hrdostí a zároveň s pokorou vůči všem funkcionářům a hráčům, kteří tento klub budovali a reprezentovali již od roku 1912. Chceme tímto navázat na více jak stoletou tradici tohoto klubu, vychovávat od nejútlejšího věku mladé fotbalisty a reprezentovat město Kolín a kolínský fotbal na co nejlepší úrovni.

Za poslední půlrok jsme kromě názvu klubu řešili i další velmi významnou událost v historii klubu. Vzhledem k velké a již neúnosné finanční náročnosti údržby hřišť, zázemí a celého areálu se vedení klubu na základě schválení Valnou hromadou rozhodlo prodat celý areál městu Kolín. Po mnoha jednáních, přípravách smluv a všech potřebných náležitostí k převodu areálu došlo k jeho odkupu a vlastníkem celého areálu včetně hřiště s umělým povrchem se stalo město Kolín. Po dohodě vedení města a Správy městských sportovišť Kolín, a.s. přechází správa a údržba celého areálu od 1. 6. 2020 pod akciovou společnost SMSK.
Věříme, že spolupráce s městem a SMSK povede k rozvoji a obnově fotbalového prostředí a pro výchovu mladých fotbalistů v našem městě a jeho okolí a zároveň napomůže zvýšit kvalitu a výkonnost dospělého fotbalu,“ uvedl předseda klubu Mgr. Vladimír Zeman.